Green Deal Houtbouw

MRA 2021-202526 oktober 2021

Ursem Modulaire Bouwsystemen tekent Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025

Op donderdag 21 oktober werd door Ed Lokhorst van Ursem Modulaire Bouwsystemen de Green Deal Houtbouw getekend, een convenant met als doel om vanaf 2025 minimaal 20% van de  jaarlijkse MRA woningproductie in houtbouw te laten uitvoeren. Ursem Modulaire Bouwsystemen en haar partner Heddes Bouw & Ontwikkeling conformeren zich aan deze Green Deal Houtbouw.

Nederland staat voor de uitdagende opgave om vóór 2050 twee miljoen nieuwe woningen te bouwen en nog eens zo’n 7 miljoen bestaande woningen te isoleren. Dit gebeurt nu vooral met beton, staal en steenwol; bouwmaterialen die bij productie veel CO2 uitstoten. Het convenant wat nu getekend is, richt zich op de nieuw te bouwen woningbouwprojecten. De Green Deal is door meerdere partijen omarmd, namelijk publieke- en private partijen én kennisinstellingen. De samenwerking binnen de MRA is gericht op het stimuleren van het bouwen met natuurlijke, hernieuwbare materialen. Hout is in de constructie van een gebouw een goed alternatief voor materialen zoals staal en beton. Maar ook hennep, bamboe en stro zijn bruikbaar.

Ursem en Heddes zetten al vol in op houtbouw. Bijvoorbeeld bij het Jakarta Hotel in Amsterdam wat uit houten modules is opgebouwd. Maar ook in de planontwikkeling van nieuwe projecten is het gebruik van prefab houten modules het uitgangspunt. Prefabricage in de fabriek zorgt voor een efficiënter proces, met minder logistieke bewegingen. Het gebruik van hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in Europa slaat zelfs CO2 op tijdens de levensduur van het gebouw. Daarmee draagt dit bij aan een beter klimaat en een gezondere leefomgeving voor ons en de toekomstige generaties.