De Stroomversnelling Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever Ballast Nedam / Tiwos
Architect(en) De Loods
Bouwtijd 2 dagen per woning
Oplevering 2015

Nul-Op-de-Meter woningen met Ursem2D Systeemelementen
In opdracht van de Tilburgse woonstichting Tiwos is Ballast Nedam bezig om in één straat achttien woningen energieneutraal te maken. Dit gebeurt door de huurwoningen van nieuwe voor- en achtergevels en daken te voorzien. Op deze daken liggen zonnepanelen die de woningen - samen met een warmtepompinstallatie - voortaan van hun eigen energie voorzien. Het is voor het eerst in Brabant dat zoveel huizen in één straat Nul-Op-de-Meter worden gemaakt.’

Innovaties
De woningen aan de Le Sage ten Broekstraat zijn voorzien van systeem elementen van Ursem Modulaire Bouwsystemen. De gevelelementen worden in de fabriek modulair opgebouwd en bestaan uit een basiselement (waarin de installaties zijn geïntegreerd) en een na-isolatie laag voorzien van de gevelafwerking met steenstrips (andere afwerking ook mogelijk). Het proces van productie, logistiek, positionering, bevestiging en luchtdichte montage tegen de bestaande gevel is zodanig op elkaar afgestemd dat de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt kan worden.
Een andere innovatie betreft het verwarmings- en koelsysteem, dat Schouten Techniek uit Zwaag heeft ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warme lucht die onder het paneel ontstaat en opgeslagen wordt in het gesloten bronsysteem van de warmtepompinstallatie. Dit heeft twee voordelen: ten eerste een hoog rendement en ten tweede leveren de gekoelde PV-panelen een beter rendement.

Samenwerking
Een van de bijzonderheden van deze modulaire aanpak is de integraliteit van de verschillende disciplines. Het Stroomversnellingsteam van Ballast Nedam bestaat uit Schouten Techniek, Ursem Modulaire Bouwsystemen, De Loods architecten en adviseurs en Bouwborg. Bewonersparticipatie speelt bij deze integrale aanpak een belangrijke rol. Daarnaast gaat het allang niet meer om technische oplossingen alleen: nieuwe vormen van samenwerking in de planvorming en realisatie zullen een bijdrage leveren aan het verlagen van de kosten, aldus Bart Kruyning, directeur Ballast Nedam Bouwborg.