Ursem2D Systeemelementen

Hoogwaardige Systeemelementen

voor diverse doeleinden

 

Ursem is producent van hoogwaardige Systeemelementen die worden ingezet bij de renovatie van nul-op-de-meter woningen in het project de Stroomversnelling.

De Stroomversnelling is een innovatiedeal van zes woningcorporaties en vier grote bouwbedrijven om 111.000 huurwoningen duurzaam te renoveren. Ballast Nedam zet hierbij innovatieve modulaire bouwmethoden en -systemen in. Het ultieme doel is in één dag een woning te renoveren met minimale overlast voor de bewoner en zijn omgeving. Met de proefwoningen test en ontwikkelt Ballast Nedam in samenwerking met Ursem Modulaire Bouwsystemen deze aanpak, die voor de woningcorporaties uiteindelijk een rendabele business case mogelijk maakt.