Studentenhuisvesting

Ursem is een van de grootste leveranciers van studentenhuisvesting in Nederland. In opdracht van o.a. Stichting DUWO en Woonstichting De Key heeft Ursem de afgelopen jaren al ruim 2000 studentenkamers gerealiseerd.

Studentenhuisvesting en snelheid
Ursem is gewend om urgente huisvestingsvraagstukken op te lossen. Wij hebben bewezen dat urgente oplossingen ook met uitstraling kunnen worden gerealiseerd. Doordat 80% van onze werkzaamheden plaatsvinden in onze hypermoderne fabriek kunnen wij ca. 40% sneller bouwen dan in traditionele bouw mogelijk is. Onze studentenwoningen worden turn-key opgeleverd, compleet met sanitair en keuken.

Studentenhuisvesting en architectuur
De uitstraling van de studentenwoningen is vrij door een architect te bepalen, zodat de architectuur passend is in het karakter van de huidige wijk. Onze samenwerking met gerenommeerde architecten, w.o. Claus en Kaan Architecten, hvdn architecten, Dok architecten, FACT Architects en Mecanoo Architecten, heeft een interessante verscheidenheid aan gebouwen opgeleverd.

Studentenhuisvesting en flexibiliteit
Gemeenten worden geconfronteerd met fluctuerende huisvestingsvraagstukken. Het is belangrijk om hier flexibel op in te kunnen spelen. Is er sprake van structurele woningnood, of is een tijdelijke oplossing nodig om een accuut probleem op te lossen voordat een structurele oplossing kan worden aangedragen? Ursem heeft op deze vraagstukken ingespeeld met producten die aansluiten op deze veranderingen in huisvestingsvraagstukken.

Verplaatsbare studentenhuisvesting
Ursem heeft de nodige flexibele oplossingen. Zo kunnen wij in korte tijd studentenwoningen bouwen op zowel tijdelijke als permanente locaties. Deze gebouwen kunnen krimpen en groeien zodra de huisvestingsvraag verandert. En zodra de huisvestingsvraag verandert, dan is het eenvoudig om dezelfde studentenwoningen, in een andere samenstelling op een nieuwe locatie in te zetten.

Permanente studentenhuisvesting
Onze permanente oplossingen kunnen de vergelijking met traditionele bouw aan. Voordeel is wel, dat de modulaire bouwmethode een aanzienlijk kortere bouwtijd garandeert. Daarnaast worden uitloop en foutkansen door het uitgekiende productieproces tot een minimum beperkt. Kortom: een duurzame investering in studentenwoningen die direct en voor lange tijd geëxploiteerd kunnen worden.